Dane kontaktowe

DANE KONTAKTOWE:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

ul. K. Makuszyńskiego 17, 44-310 Radlin

Tel. 32 455 84 43

Adres e-mail: sp1radlin@gmail.com


KONTO DOCHODÓW:

48 8470 0001 2001 0069 3619 0002
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Punkt Kasowy Radlin

WPŁATY ZA OBIADY, WYŻYWIENIE,

WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA LUB  LEGITYMACJI,

WPŁATY ZA WYNAJEM SAL, DAROWIZNY


KONTO RADY RODZICÓW: wpłaty na Radę Rodziców

73 8470 0001 2029 0063 0148 0001 
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 

Punkt Kasowy w Radlin

ul. Rymera 15, 44-310 Radlin
podanie o duplikat legitymacji szkolnej.pdf

podanie o duplikat swiadectwa szkolnego.pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale