Nauczyciele

Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej


Pani Bogusława Cissarz

Pani Anna Wołowiec

Pani Justyna Stępień

Pani Marta Romanowicz


Nauczyciele języka polskiego:


Pani Aleksandra Sierny

Pani Gabriela Kowalczuk

Pani Izabela Karczmarzyk

Pan Jarosław Karczmarzyk

Pani Justyna Sawicka


Nauczyciele matematyki:


Pani Irena Mokry

Pani Ewa Flis

Pani Katarzyna Manderla


Nauczyciele historii:


Pani Joanna Kurek - Bąk

Pani Krystyna Rogowska


Nauczyciele języka angielskiego:


Pan Bogusława Borowska

Pani Katarzyna Dylich

Pani Hanna Moskwa

Pani Barbara Jasińska

Pan Piotr Kamiński


Nauczyciele języka niemieckiego:


Pani Wioletta Wojak

Pani Magdalena Papierok


Nauczyciel fizyki:


Pani Sabina Mosz


Nauczyciel chemii:


Pani Ewa Szurchaj


Nauczyciel biologii:


Pani Aleksandra Gwoździk


Nauczyciele religii:


Pani  Pelagia Napiórkowska

Ksiądz Daniel Starzyczny    

                                                                                                           

Nauczyciel muzyki:


Pani Wiesława Czogalik


Nauczyciel plastyki:


Pani Elżbieta Juraszek


Nauczyciel techniki:


Pani Agnieszka Lis


Nauczyciele informatyki:


Pani Agnieszka Lis

Pani Joanna Otlik

Pani Agata Kopta


Nauczyciele wychowania fizycznego:


Pani Agata Kopta,

Pani Beata Kajzerek,

Pani Katarzyna Klimas,

Pan Sebastian Mosz,

Pan Dawid Dylich


Nauczyciel geografii:


Pani Bożena Wojaczek-Kałus,


Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:


Pani Joanna Kurek – Bąk


Doradcy zawodowi


Pani Sabina Mosz

Pani Elżbieta Juraszek

Pan Jarosław Karczmarzyk


Bibliotekarz szkolny: Pani Izabela Salamon


Pedagog szkolny: Pani Elżbieta Juraszek


Psycholog szkolny: Pani Agnieszka Dzierżęga


Kierownik świetlicy: Pani Bożena Buchta


Wychowawca świetlicy: Pani Justyna Zglejszewska

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale