Nauczyciele

Nauczyciele języka polskiego:
Pani Aleksandra Sierny,
Pani Gabriela Kowalczuk,
Pani Izabela Karczmarzyk,
Pan Jarosław Karczmarzyk,
Pani Justyna Sawicka,


Nauczyciele matematyki:
Pani Irena Mokry,
Pani Elwira Menżyk,
Pani Ewa Flis,
Pani Katarzyna Manderla,

Nauczyciele historii:

 

Pani Joanna Kurek - Bąk
Pani Krystyna Rogowska

 

Nauczyciele języka angielskiego:
Pan Bogusława Borowska
Pani Katarzyna Dylich
Pani Hanna Moskwa
Pani Barbara Jasińska
Pan Piotr Kamiński

Nauczyciele języka niemieckiego:
Pani Wioletta Wojak
Pani Magdalena Papierok

Nauczyciel fizyki:
Pani Sabina Mosz

Nauczyciele chemii:
Pani Ewa Szurchaj

Nauczyciel biologii:
Pani Aleksandra Gwoździk

Nauczyciele religii:
Pani Pelagia Napiórkowska

Pani Krystyna Strączek                                                                                                                                     

Nauczyciel muzyki:
Pani Wiesława Czogalik

Nauczyciel plastyki:
Pani Elżbieta Juraszek

Nauczyciel techniki:
Pani Agnieszka Lis

Nauczyciel informatyki:
Pani Agnieszka Lis
Pani Joanna Otlik
Nauczyciele wychowania fizycznego:
Pani Agata Kopta,
Pani Beata Kajzerek,
Pani Katarzyna Klimas,
Pan Sebastian Mosz,
Pan Dawid Dylich

Nauczyciel geografii:
Pani Bożena Wojaczek-Kałus,

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:
Pani Joanna Kurek - Bąk

Doradcy zawodowi
Pani Sabina Mosz
Pani Elżbieta Juraszek
Pan Jarosław Karczmarzyk


Bibliotekarz szkolny: Pani Izabela Salamon
Pedagog szkolny: Pani Elżbieta Juraszek
Psycholog szkolny: Pani Agnieszka Dzierżęga
Kierownik świetlicy: Pani Bożena Buchta
Wychowawca świetlicy: Pani Justyna Zglejszewska

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale