Oferta edukacyjna

KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

 •  dodatkowe godziny z języka angielskiego ( 5 godzin tygodniowo)
 • drugi obowiązkowy język nowożytny – język niemiecki
 •  realizacja projektów międzynarodowych, uczniowie będą stanowić trzon delegacji szkoły w wymianie międzynarodowej.
Kandydat do klasy z rozszerzonym programem nauczania j. angielskiego:
- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z j. angielskiego w klasie szóstej,
- pozytywnie zaliczył test kwalifikacyjny sprawdzający predyspozycje językowe.


KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI I INFORMATYKI


 • dodatkowe godziny z informatyki, matematyki z elementami ekonomii,
 •  obowiązkowe języki nowożytne – język angielski i język niemiecki
 • realizowanie projektów z przedsiębiorczości, uczniowie będą stanowić trzon realizowanego projektu z zakresu ekonomii, w ramach kilkuletniej współpracy - organizowanie warsztatów w PKO w Wodzisławiu Śl. oraz NBP w Katowicach;
Kandydat do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki i informatyki:
- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z matematyki i informatyki w klasie szóstej,
- pozytywnie zaliczył test kwalifikacyjny.

KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM BIOLOGII I CHEMII


 • dodatkowe godziny z biologii, chemii,
 •  obowiązkowe języki nowożytne – język angielski i język niemiecki,
 •  realizacja projektów edukacyjno - grantowych (wycieczki, warsztaty),
 • angażowanie uczniów w działalność ekologiczną w ramach koła Klubu Ekologa.
Kandydat do klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii:
- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z przyrody w klasie szóstej,
- pozytywnie zaliczył test kwalifikacyjny.


KLASA OGÓLNA Z DODATKOWYMI GODZINAMI PIŁKI NOŻNEJ DLA CHŁOPCÓW

 • 4 godz. wychowania fizycznego ( w tym basen) + 4 godz. zajęć z piłki nożnej,
 • obowiązkowe języki nowożytne – język angielski i język niemiecki
 • możliwość wyboru zajęć pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami ucznia.
Kandydat do klasy z dodatkowymi godzinami piłki nożnej:
- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania w klasie szóstej,
- dostarczył zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
- pozytywnie zaliczył test kwalifikacyjny.


SZKOŁA PROPONUJE UCZNIOM BOGATĄ OFERTĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH:

- szeroką gamę zajęć sportowych:
piłka nożna, siatkówka chłopców i dziewczyn, koszykówka chłopców i dziewczyn,
piłka ręczna, badminton oraz aerobik z elementami tańca,
- szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania młodzieży:

 • Teatr szkolny – nagradzany co roku w Przeglądach Zespołów Artystycznych,
 • Zespół wokalno – instrumentalny - ściśle współpracuje z teatrem szkolnym, możliwość indywidualnego rozwijania wokalu utalentowanych uczniów,
 • Klub Młodego Ekologa – nagrodzony tytułem Eko Aktywny, za osiągnięcia w propagowaniu ekologii i ochrony przyrody, klub prowadzony przez p. Ewę Szurchaj – laureata Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty, koło realizuje projekty grantowe.
 • Szkolne Koło Turystyczne „WATRA” – prowadzone przez p. Sebastiana Mosza, przewodnika górskiego z pełnymi kwalifikacjami, możliwość zdobywania odznak górskich podczas organizowanych wypraw w góry,
 • Doradztwo zawodowe – zajęcia dla uczniów przygotowujące do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz wyboru zawodu, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, absolwentami szkół, informacje o aktualnym rynku pracy,
 • Koło szachowe - dla miłośników umysłowych gier logicznych,
 • Koło fotograficzne - dla miłośników fotografii.
Nasze gimnazjum, we współpracy ze szkołami z: Wielkiej Brytanii, Litwy, Hiszpanii, Węgier, Turcji i Włoch, aktywnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie SOCRATES COMENIUS
W latach 2010- 2012 projekt realizowany jest pod hasłem:
„ Natura dla człowieka- człowiek dla natury”

PONADTO POSIADAMY:
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • pracownię językową z tablicą interaktywną,
 •  pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 •  bibliotekę multimedialną,
 •  nowoczesną salę gimnastyczną oraz boisko z bieżnią ( w trakcie rozbudowy)
 •  nowoczesną stołówkę oraz szkolny radiowęzeł,
 • korzystamy z basenu MOSIR- u w Radlinie,
 • prowadzimy dziennik elektroniczny,
 • bardzo dobrze pracujący Samorząd Uczniowski, angażujący się w największe akcje charytatywne,
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale