Swietlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku
od 6.30 - 15.30


Do głównych jej zadań należy działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza nad młodzieżą gimnazjalną. Celem działalności jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami jak również po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrabianie prac domowych. Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności uczniów, dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiać o nich, ciekawych sposobach spędzania czasu wolnego.
Odpowiednio dobrane gry i zabawy wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię a także wyrabiają wrażliwość estetyczną. Zajęcia kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

W naszej świetlicy prowadzimy zajęcia:
- koło pomocy w nauce
- zajęcia plastyczne
- zajęcia z j. migowego
- zajęcia taneczne.


W świetlicy o godz. 12.15 i 13.15 wydawane są obiady.
Koszt jednego obiadu wynosi:

  • 3 zł dla ucznia
  • 6 zł  dla personelu


Odpłatność za obiady w miesiącu wrzesień:
uczniowie 18 dni x 3.00 zł= 54.00 zł
personel 18 dni x 6.00 zł= 108.00 zł

Płatność proszę uregulować w nieprzekraczalnym terminie 
od 1.10 do 10.10.2017r


Opłata za obiady 
Wpłat dokonujemy na następujący numer konta bankowego:

Nr Rachunku: 48 8470 0001 2001 0069 3619 0002
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Punkt Kasowy Radlin

Płatności proszę dokonywać wyłącznie przelewem.

Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła 
np.: Jan Kowalski, kl. 1g, GM 1, opłata za obiad za miesiąc............

Nie będzie przyjmowana gotówka w świetlicy szkolnej. 
Proszę nie zaokrąglać kwot.
Uczniowie, którzy nie będą mieli dokonanych wpłat 
w w/w terminie, nie zostaną wpuszczeni na obiad.

Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez
Panią Bożenę Buchta oraz Panią Justynę Zglejszewską
Regulamin stolowki szkolnej[1].pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale