Swietlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do czwartku
od 7.00- 15.30, w piątek od 7.00-14.30Do głównych jej zadań należy działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza nad młodzieżą gimnazjalną. Celem działalności jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami jak również po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrabianie prac domowych. Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności uczniów, dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiać o nich, ciekawych sposobach spędzania czasu wolnego.
Odpowiednio dobrane gry i zabawy wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię a także wyrabiają wrażliwość estetyczną. Zajęcia kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

W naszej świetlicy prowadzimy zajęcia:
- koło pomocy w nauce
- zajęcia plastyczne
- zajęcia z j. migowego
- zajęcia taneczne.


W świetlicy o godz. 12.15 i 13.15 wydawane są obiady.
Koszt jednego obiadu wynosi:

  • 3 zł dla ucznia
  • 6 zł  dla personelu

Odpłatność za obiady w miesiącu maj, czerwiec:
uczniowie 20 dni x 3.00 zł= 60.00 zł
personel 20 dni x 6.00 zł= 120.00 zł

Płatność proszę uregulować w nieprzekraczalnym terminie do 09.06.2017r

W czerwcu wpłacamy również za obiady miesiąca czerwca. Odpłatność wynosi:

Personel: 12dnix6,00zł= 72,00
uczniowie: 12 dni x 3,00zł= 36,00

Płatność proszę uregulować do 14.06.2017r

WPŁAT DOKONUJEMY OD 01.06.2017.

DO KOŃCA MAJA ZGŁASZAMY WSZYSTKIE NIEOBECNOŚCI.
W CZERWCU NIE BĘDZIE ODPISÓW
 Płatności proszę dokonywać wyłącznie przelewem.

Nr Rachunku: 97 8470 0001 2029 0042 2886 0005
podając imię, nazwisko i klasę ucznia.

Nie będzie przyjmowana gotówka w świetlicy szkolnej. Proszę nie zaokrąglać kwot.
Uczniowie, którzy nie będą mieli dokonanych wpłat w w/w terminie,
nie zostaną wpuszczenie na obiad.


Wpłat można dokonywać na konto podane poniżej.

Opłata za obiady
Wpłat można dokonać na następujący numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój
Nr Rachunku: 97 8470 0001 2029 0042 2886 0005

Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła
np.: Jan Kowalski, kl. 1g, GM 1, opłata za obiad za miesiąc............

Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez
Panią Bożenę Buchta oraz Panią Justynę Zglejszewską
Regulamin stolowki[1].pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale