Projekty edukacyjne

„Eksperymentuj, poznawaj, doświadczaj,  zrozum” – drugi Grant dla STOWARZYSZENIA SZOK  działającego przy Gimnazjum nr1 w Radlinie

„Eksperymentuj, poznawaj, doświadczaj, zrozum” – drugi Grant dla STOWARZYSZENIA SZOK działającego przy Gimnazjum nr1 w Radlinie

W roku szkolnym 2016/2017 Stowarzyszenie SZOK będzie realizowało dwa projekty grantowe: „Kuchenne maszkiecenie - warzymy, godomy, tradycji się trzymamy” i „Eksperymentuj, poznawaj, doświadczaj, zrozum”. Drugi projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Z PZU po lekcjach”. Całkowity koszt projektu to 26190.zł. Na konkurs wpłynęło 353 wnioski, z czego 30 otrzymało dotację. Wśród zwycięzców znalazł się projekt Stowarzyszenia SZOK z Radlina. Celem konkursu „Z PZU po lekcjach” jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne, kierowanych do uczniów szkół z obszarów wiejskich i małych miast (do 30 tys. mieszkańców), poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły. Celem projektu jest promocja nauk przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji badawczych, nauka posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, szeroko rozumiany rozwój intelektualny dziecka oraz propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego poprzez obserwację i samodzielne prowadzenie: pokazów doświadczeń, eventów naukowych, dokumentowanie osiągnięć, nawiązanie współpracy z instytucjami naukowymi, organizowanie sesji, pikników i wyjazdów naukowych zmierzające do realizacji Eventu nauk kreatywnych dla społeczności lokalnej.

„Kuchenne maszkiecenie- warzymy, godomy, tradycji się trzymamy”- nowy grant Stowarzyszenia SZOK – Skuteczni, Zdecydowani, Operatywni, Kreatywni

„Kuchenne maszkiecenie- warzymy, godomy, tradycji się trzymamy”- nowy grant Stowarzyszenia SZOK – Skuteczni, Zdecydowani, Operatywni, Kreatywni

Jest to kolejny projekt Stowarzyszenia „SZOK” -Skuteczni, Zdecydowani, Operatywni, Kreatywni- działającego przy Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, który otrzymał dotację- 40 tys. w ramach Ogólnopolskiego Programu Grantowego- „ Równać Szanse 2016”. Grant pochodzi od Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem było przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego, drugim napisanie projektu. Komisja ekspertów spośród 144 diagnoz nadesłanych w I etapie zakwalifikowała do II etapu konkursu 66 organizacji. W drugim etapie spośród 53 wniosków wybrano 27 najlepszych projektów- w tym tylko jeden z województwa śląskiego- nasz. Projekt pt: „Kuchenne maszkiecenie- warzymy, godamy, tradycji się trzymamy” będzie trwał 15 miesięcy od 1.09.2016 do 30.11.2017. Tym razem głównym tematem projektu będą kulinaria. Młodzież odszuka w swoim otoczeniu osoby znające przepisy kuchni naszych dziadków, aby je opisać i wspólnie wykonać. Powstanie dzięki temu niespotykana młodzieżowa książka kucharska łącząca tradycje kulinarne z różnych stron Polski. Przepisy w niej umieszczone zostaną wcześniej sprawdzone podczas międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych. Oprócz umiejętności kulinarnych, młodzież pozna podstawowe zasady z zakresu savoir-vivre’u -nauczy się, jak nakrywać i dekorować stół w zależności od podawanych potraw i okoliczności. Uczestnicy nawiążą współpracę z: dietetykiem, producentem żywności, cukiernikiem, piekarzem, Kołem Gospodyń Wiejskich, młynem oraz ze znanym kucharzem, dzięki czemu poszerzą swoje kontakty społeczne, nauczą się dokonywać zdrowych zakupów, poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz przepisy kuchni regionalnej. Wezmą udział w warsztatach pieczenia chleba i ciasteczek w lokalnej piekarni i cukierni. Zaprezentują swoje osiągnięcia kulinarne na obchodach Święta Szkoły i w trakcie Dożynek. Będą ćwiczyć dokładność i systematyczności w planowaniu i realizacji działań, rozwijając jednocześnie umiejętność pracy w zespole. Przezwyciężą strach przed występami publicznymi. Ucząc się gotować, jednocześnie nauczą się promować siebie, prosić o pomoc. Projekt zakończy się rautem kulinarnym, w trakcie którego otwarta zostanie wystawa fotograficzna, pokazana prezentacja multimedialna, film i książka kucharska. Mamy nadzieję, że wszystkie oczekiwania 22 uczestników projektu zostaną spełnione. Ruszamy we wrześniu. Koordynator projektu: Ewa Szurchaj

"Kreatywni tworzą świat", czyli dobry start w dorosłe życie

"Kreatywni tworzą świat", czyli dobry start w dorosłe życie

Stowarzyszenie SZOK działające przy Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie kończy realizację projektu grantowego pt „Kreatywni tworzą świat”. Uczniowie z klas III a, III b i III c Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza z Radlina wraz z koordynatorem Panią Ewą Szurchaj napisali projekt- „Kreatywni tworzą świat”, na realizację zajęć dodatkowych, który otrzymał dotację- 40000zł w ramach Ogólnopolskiego Programu Grantowego- „Równać Szanse 2013”. Grant pochodzi od Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. W edycji Równać Szanse 2013 tylko dwie organizacje reprezentują województwo śląskie. Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych.)

„Natura dla człowieka, człowiek dla natury”, SOCRATES COMENIUS 2010 - 2012

„Natura dla człowieka, człowiek dla natury”, SOCRATES COMENIUS 2010 - 2012

Jest to kolejny projekt Socrates Comenius, który realizujemy w naszym gimnazjum. Projekt pt: „Natura dla człowieka, człowiek dla natury” będzie trwał dwa lata ( 2010-2012). Tym razem głównym tematem projektu jest ekologia. Nasza młodzież ma już spore doświadczenie i sporo wiedzy na temat ekologii, stąd chcemy wspólnie z naszymi europejskimi sąsiadami podzielić się tym doświadczeniem i nauczyć się nowych możliwości. Naszym zadaniem jest udowodnić, że dbałość o środowisko, ekologiczne nawyki oraz strategia zrównoważonego rozwoju może przyczynić się do rozwoju gospodarczego.

„W ŻYCIE Z PASJĄ”

„W ŻYCIE Z PASJĄ”

Stowarzyszenie SZOK działające przy Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie przygotowuje się do realizacji nowego projektu grantowego pt „W życie z pasją”. Uczniowie z klas II a i II b Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza z Radlina wraz z koordynatorem Panią Ewą Szurchaj napisali projekt- „W życie z pasją”, na realizację zajęć dodatkowych, który otrzymał dotację-39600zł w ramach Ogólnopolskiego Programu Grantowego- „Równać Szanse 2011”.

"LEPSZY START NA PRZYSZŁOŚĆ" - PROJEKT EDUKACYJNY

"LEPSZY START NA PRZYSZŁOŚĆ" - PROJEKT EDUKACYJNY

Projekt „Lepszy start na przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

„KATYŃ…OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

„KATYŃ…OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

13 kwietnia 2010 roku obchodziliśmy 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Katyń ...zbrodnia skrywana przez pół wieku. Czy historia tworzy Nas? Czy my, ludzie tworzymy historię? Prawda zawsze jest jedna. To człowiek stworzył totalitarne systemy władzy, których celem było zniszczenie człowieka. „To ludzie ludziom zgotowali ten los”.

„ODLEGŁOŚĆ NIE JEST DLA NAS PRZESZKODĄ”

„ODLEGŁOŚĆ NIE JEST DLA NAS PRZESZKODĄ”

„Odległość nie jest dla nas przeszkodą” - to tytuł projektu realizowanego przez Urząd Miasta Radlin, w którym uczestniczą szkoły radlińskie, w tym także nasze gimnazjum. Projekt ma na celu rozwijanie kontaktów partnerskich z czeskim miastem Mohelnice, które oficjalnie zostało miastem partnerskim Radlina wiosną tego roku. W związku z pozyskaną dotacją, już w najbliższych miesiącach będą realizowane działania sprzyjające integracji społecznej mieszkańców obu miast.

„MALI ODKRYWCY – POPRZEZ ZABAWĘ DO WIEDZY”

„MALI ODKRYWCY – POPRZEZ ZABAWĘ DO WIEDZY”

16 mają 2011 roku Przedszkolaki z Przedszkola nr3 wraz z gimnazjalistami, członkami Klubu Młodego Ekologa spotkali się w Urzędzie Miasta z Panią Burmistrz Barbarą Magiera, Naczelnikiem Wydziału Edukacji UM –Panią Haliną Mizia, Przewodniczącym Rady Miejskiej- Panem Jackiem Sobikiem, Przedstawicielami: Placówek Oświatowych oraz innych jednostek samorządowych na sesji sprawozdawczej z projektu„ Mali odkrywcy- poprzez zabawę do wiedzy”. Sesja była prowadzona głównie przez przedszkolaki, które prezentowały osiągnięcia w ramach ww. projektu.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale