"LEPSZY START NA PRZYSZŁOŚĆ" - PROJEKT EDUKACYJNY

Projekt „Lepszy start na przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z terenu Radlina, rozwój kluczowych kompetencji oraz podnoszenie jakości kształcenia.
Skierowany jest do następujących grup: szkoły podstawowe i gimnazjalne realizujące kształcenie ogólne na terenie Radlina – 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja - uczniowie/uczennice szkół podstawowych i gimnazjalnych, mieszkańcy Radlina - 450 osób w wieku szkolnym 10-15 lat.
Obejmuje szeroką gamę zajęć dodatkowych skierowanych do 450 uczniów w wieku 10-15 lat wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych działających na terenie Radlina.
W ramach projektu w Gimnazjum realizowane będą zajęcia z języka czeskiego, języka niemieckiego, zajęcia matematyczno-informatyczne i warsztaty wokalne. Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane w okresie letnim dwutygodniowe obozy naukowe, w których weźmie udział 80 uczniów/uczennic. Będą miały one charakter nagrody dla najlepszych. Przy okazji projektu wszystkie placówki zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min. tablice interaktywne.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r., jego całkowita wartość wynosi 914 145,00 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 914 145,00, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 777 032,25 zł, a z budżetu państwa 137 121,75 zł.

W ramach projektu w Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie zaplanowano:
• NAUKĘ JĘZYKA CZESKIEGO - 1 grupa licząca 15 osób;
• NAUKĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH I - 4 grupy po 15 osób;
• ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE W KLASACH IB, IIB GIMNAZJUM - 3 grupy po 15 osób;
• WARSZTATY WOKALNE - 1 grupa licząca 15 osób.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale