„ODLEGŁOŚĆ NIE JEST DLA NAS PRZESZKODĄ”

„Odległość nie jest dla nas przeszkodą” - to tytuł projektu realizowanego przez Urząd Miasta Radlin, w którym uczestniczą szkoły radlińskie, w tym także nasze gimnazjum. Projekt ma na celu rozwijanie kontaktów partnerskich z czeskim miastem Mohelnice, które oficjalnie zostało miastem partnerskim Radlina wiosną tego roku. W związku z pozyskaną dotacją, już w najbliższych miesiącach będą realizowane działania sprzyjające integracji społecznej mieszkańców obu miast. Działania te obejmą głównie obszar kultury, sportu i oświaty.W ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w dniach 10-13 maja 2011r. odbyła się pierwsza wymiana młodzieży. Uczniowie ze szkół w Mohelnicach przyjechali do Radlina i zamieszkali w rodzinach naszych uczniów. Podczas wizyty uczniowie radlińscy oraz młodzież z Mohelnic zwiedzili Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, uczestniczyli w zajęciach szkolnych i sportowych organizowanych przez młodzież gimnazjalną. Wizyta trwała wprawdzie krótko, ale czescy uczniowie zdążyli w tym czasie poznać polski system edukacji, dokładnie przyjrzeć się naszym lekcjom oraz zawiązać pierwsze przyjaźnie. Z kolejną wizytą tym razem wybiorą się radlińscy uczniowie 1-3 czerwca.

Od 1 do 3 czerwca 2011r. uczniowie naszej szkoły w ramach wymiany młodzieży realizowanej w projekcie „Odległość nie jest dla nas przeszkodą” odwiedzili swoich kolegów w Mohelnicach i zamieszkali w ich rodzinnych domach. Celem wyjazdu była integracja czeskiej i polskiej młodzieży, a także poznanie kultury, obyczajów tego regionu Czech. Uczniowie uczestniczyli w bardzo interesującym programie, który przygotowali dla nich Czesi. Pobyt zaczął się od udziału w oficjalnym spotkaniu z władzami Miasta Mohelnice.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale