"Kreatywni tworzą świat", czyli dobry start w dorosłe życie

Stowarzyszenie SZOK działające przy Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie kończy realizację projektu grantowego pt „Kreatywni tworzą świat”. Uczniowie z klas III a, III b i III c Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza z Radlina wraz z koordynatorem Panią Ewą Szurchaj napisali projekt- „Kreatywni tworzą świat”, na realizację zajęć dodatkowych, który otrzymał dotację- 40000zł w ramach Ogólnopolskiego Programu Grantowego- „Równać Szanse 2013”. Grant pochodzi od Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. W edycji Równać Szanse 2013 tylko dwie organizacje reprezentują województwo śląskie. Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych.) Celem naszego projektu jest zwiększenie umiejętności pracy w zespole, podniesienie samooceny oraz podniesienie umiejętności samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości w grupie 28 osób (15 chłopców i 13 dziewcząt) w wieku 13 -19 lat z miejscowości Radlin w terminie 1.09.2013 do 30.11.2014 poprzez wspólne wielokierunkowe działania zmierzające do przygotowania i realizacji eventu nauk kreatywnych. Dotacja otrzymana przez Stowarzyszenie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Priorytetem projektu jest zwiększanie szans na samodzielność w realizacji własnych celów życiowych poprzez odkrywanie praktycznej strony nauk ścisłych- poszerzanie zainteresowań połączone z jednoczesnym uczeniem się umiejętności kluczowych i zdolności motorycznych. Uczestnicy projektu powrócili do tradycyjnego sposobu poznawania świata: samodzielny eksperyment- obserwacja- poszukiwanie wyjaśnień zachodzących zjawisk oraz podzielili się swoimi odkryciami z uczniami szkół podstawowych podczas pokazów i eventu naukowego. Inspiracją do samodzielnych prób realizacji doświadczeń oraz szukania własnej drogi życiowej była obserwacja ludzi nauki w ich miejscu pracy(PAN, Krakowski Ogród Doświadczeń, Politechnika Śl.).Osią tematyczną projektu jest eksperyment. Zajęcia w formie laboratoryjnej uwzględniają rolę młodzieży w trakcie ich planowania, realizacji i ewaluacji. Obejmują m.in. praktyczne warsztaty fizyczno- chemiczno-astronomiczne, informatyczne, psychologiczne, wizyty studyjne, sesje, pokazy naukowe, konsultacje z doradcą zawodowym. Zwiększeniem całości jest organizacja Eventu naukowego w Miejskim Ośrodku Kultury - pokazu doświadczeń połączonego z prezentacją multimedialną. Młodzież uczy się tworzyć harmonogram, planować działania, świętować sukcesy i dokonywać świadomych wyborów przy wykorzystaniu zasobów własnych i środowiska. mgr Ewa Szurchaj koordynator projektu

„ Kreatywni tworzą świat”- czas podsumowań

Uczniowie z klas III a, III b i III c Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza z Radlina wraz z koordynatorem Panią Ewą Szurchaj napisali projekt- „Kreatywni tworzą świat”, na realizację zajęć dodatkowych, który otrzymał dotację- 40000zł w ramach Ogólnopolskiego Programu Grantowego- „Równać Szanse 2013”. Grant pochodzi od Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. W edycji Równać Szanse 2013 tylko dwie organizacje reprezentowały województwo śląskie. Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast Projekt rozpoczął się 1.09.2013, a zakończy 30.11.2014. Tym razem skupiliśmy swoją uwagę naukach ścisłych, takich jak fizyka, chemia, informatyka. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach z zawodoznawstwa i psychologii.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale