Stołówka szkolna

W świetlicy o godz. 12.15 i 13.15 wydawane są obiady.
Koszt jednego obiadu wynosi:
  • 3 zł dla ucznia
  • 6 zł  dla personelu

Odpłatność za obiady w miesiącu kwiecień:
uczniowie 13 dni x 3.00 zł= 39.00 zł
personel 13 dni x 6.00 zł= 78.00 zł
uczniowie klas III wyjeżdżający do Oświęcimia:
12 dni x 3.00zł=36zł

Wpłaty prosimy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie
do 10 maja 2017r.
od 13.04-18.04 - wiosenna przerwa świąteczna
od 19-21.04- egzamin gimnazjalny

Wpłat dokonujemy od 1 maja
                                              


Płatności proszę dokonywać wyłącznie przelewem.

Nr Rachunku: 97 8470 0001 2029 0042 2886 0005
podając imię, nazwisko i klasę ucznia.

Nie będzie przyjmowana gotówka w świetlicy szkolnej. Proszę nie zaokrąglać kwot.
Uczniowie, którzy nie będą mieli dokonanych wpłat w w/w terminie, 
nie zostaną wpuszczenie na obiad.

Wpłat można dokonywać na konto podane poniżej.

Opłata za obiady 
Wpłat można dokonać na następujący numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój
Nr Rachunku: 97 8470 0001 2029 0042 2886 0005

Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła 
np.: Jan Kowalski, kl. 1g, GM 1, opłata za obiad za miesiąc............
Regulamin stolowki.pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale