Absolwent Roku 2013/2014

Siódmy już raz społeczność Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza, czyli Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna wyłoniła spośród uczniów klas trzecich Absolwenta Roku. Od roku szkolnego 2007/2008 tytuł ten trafia do ucznia, który uzyskał najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum, zdobył tytuł laureata w konkursach przedmiotowych, wyróżnienia w przeglądach artystycznych.

Tegoroczny Absolwent Roku to uczeń chodzący własnymi ścieżkami. Ci, którzy nie znają go bliżej, postrzegają go jako bardzo skrytego, zamkniętego w sobie i niedostępnego dla innych. Typowy introwertyk. Jednakże przy bliższym poznaniu potrafi zaskakiwać spostrzeżeniami, oryginalnymi pomysłami oraz niezwykle inteligentnym poczuciem humoru. W grupie rówieśników wyróżnia się stoickim spokojem, dojrzałością i błyskotliwymi puentami. Ma własne zdanie i nie waha się go bronić.   Dokładny, zawsze skoncentrowany na wykonywanym zadaniu. Można na niego liczyć w każdej sytuacji – tej szkolnej, a także pozalekcyjnej.  Dociekliwy badacz, reporter i kronikarz, chętnie angażujący się w życie klasy, szkoły.

Sam wyznaczał sobie cele i konsekwentnie je realizował. We wszystkich konkursach, w których brał udział, zajmował czołowe miejsca – pierwsze, drugie lub trzecie. Zafascynowany kulturą i językiem mieszkańców kraju Kwitnącej Wiśni, podążał również szlakiem wybitnych naukowców – Mendelejewa, Einsteina, Pitagorasa. Nie były mu obce przy tym odkrycia techniki oraz filozofia starożytnych Greków i Rzymian, aczkolwiek wydaje się, iż swoją osobą promuje ideę powszechnego i swobodnego posługiwania się własnym rozumem,  rozumem stosowanym w połączeniu ze zdobytą wiedzą o świecie. Z tego też powodu najbliższe były mu poglądy Kartezjusza i Immanuela Kanta.

Osoba, o której mówię, to laureat VIII Konkursu Chemicznego, XII Regionalnego Konkursu z Fizyki, Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki, Powiatowego Konkursu Informatyczno- Elektronicznego, IX Konkursu Wiedzy Technicznej, uczeń kończący gimnazjum ze średnią 5,56

Tegoroczny tytuł Absolwenta Roku trafia do rąk Sapere auso – tego, który odważył się być mądrym – do ucznia klasy IIIb Karola Materzoka

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale