Absolwent Roku 2015/2016

Tegoroczny Absolwent Roku to osoba nieustannie dążąca do rozwoju intelektualnego, wyznaczająca sobie cele, do których  konsekwentnie dąży. Zaangażowana w życie klasy i szkoły, wolontariuszka. Kobieta o silnym charakterze i nieprzeciętnej wiedzy, można by rzec „żelazna dama”. Świetnie orientuje się w problematyce sytuacji kobiet na rynku pracy, integracji europejskiej oraz stosunków międzynarodowych. Aktywnie działająca w Dziennikarskim Kole naukowym.

Współorganizowała liczne spotkania z władzami miejskimi oraz z posłem do Parlamentu Europejskiego Bolesławem Piechą. Uczestniczyła w różnych projektach realizowanych w ramach tego koła. Uczestniczyła w wyjeździe do Parlamentu Europejskiego. Choć jej pasją jest fotografia, to w przyszłości chce studiować kryminalistykę. To niewątpliwie osoba wszechstronnie uzdolniona – artystka – działająca w formacji „Przytup” przy Miejskim Ośrodku Kultury; humanistka, a zarazem umysł ścisły.

Laureatka Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie.

Finalistka I Ogólnopolskiej Olimpiady Gimnazjalnej z Wiedzy o Społeczeństwie organizowanej przez pięć polskich uczelni.

Uczestniczka rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii. Stypendystka Nagrody Burmistrza Miasta Radlin.

Jej średnia ocen to 5,56.

Tytuł Absolwenta Roku otrzymuje Katarzyna Zając.
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale