„Eksperymentuj, poznawaj, doświadczaj, zrozum” – drugi Grant dla STOWARZYSZENIA SZOK działającego przy Gimnazjum nr1 w Radlinie

W roku szkolnym 2016/2017 Stowarzyszenie SZOK  będzie realizowało dwa projekty grantowe: „Kuchenne maszkiecenie - warzymy, godomy, tradycji się trzymamy” i „Eksperymentuj, poznawaj, doświadczaj, zrozum”. Drugi projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Z PZU po lekcjach”. Całkowity koszt projektu to 26190.zł. Na konkurs wpłynęło 353 wnioski, z czego 30 otrzymało dotację. Wśród zwycięzców znalazł się projekt Stowarzyszenia SZOK z Radlina. Celem konkursu „Z PZU po lekcjach” jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne, kierowanych do uczniów szkół z obszarów wiejskich i małych miast (do 30 tys. mieszkańców), poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły. Celem projektu jest promocja nauk przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji badawczych, nauka posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, szeroko rozumiany rozwój intelektualny dziecka oraz propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego poprzez obserwację i samodzielne prowadzenie: pokazów doświadczeń, eventów naukowych, dokumentowanie osiągnięć, nawiązanie współpracy z instytucjami naukowymi, organizowanie sesji, pikników i wyjazdów naukowych zmierzające do realizacji Eventu nauk kreatywnych dla społeczności lokalnej. Zajęcia obejmować będą m.in. praktyczne warsztaty fizyczno- chemiczno-astronomiczne, informatyczne, psychologiczne, wizyty studyjne, sesje, pokazy naukowe, konsultacje z doradcą zawodowym. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach, dzięki którym rozwiną istotne umiejętności społeczne m.in. wyrażanie siebie, prezentowanie swojego zdania, podtrzymywanie pozytywnych relacji społecznych, co zwiększy ich wiarę w siebie. Okazją do sprawdzenia zdobytych umiejętności i wiedzy będą prowadzone przez młodzież cykliczne pokazy doświadczalne dla młodszych kolegów. Zwiększeniem całości będzie organizacja  i poprowadzenie przez uczestników projektu Eventu naukowego- pokazu doświadczeń, połączonego z prezentacją multimedialną, w Miejskim Ośrodku Kultury dla społeczności lokalnej. Obudzone pasje staną się sposobem na realizację własnych marzeń i planów, a zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią młodzieży start w społeczeństwie jutra. Projekt będzie realizowany od 1.09.2016 do 30.06.2017. Dzięki dotacji wszelkie pomoce, materiały i udział w zajęciach dla uczestników projektu będą bezpłatne.                                 Koordynator projektu mgr Ewa Szurchaj

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Gimnazjum nr 1 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale